Spływ Kajakowy – 23 – 25 lipca 2021 r.

INFORMACJA
 
W najbliższy PIĄTEK (tj. 23 lipca 2021 r.)
SPŁYW KAJAKOWY PO RZECE SZTOLE
dla osób indywidualnych, w związku z rezerwacją dla grupy zorganizowanej,
będzie czynny w godzinach 10:00 do 15:30.
 
W najbliższą SOBOTĘ (tj. 24 lipca 2021 r.)
SPŁYW KAJAKOWY PO RZECE SZTOLE
będzie czynny w godzinach 10:00 do 18:00.
 
W najbliższą NIEDZIELĘ (tj. 25 lipca 2021 r.)
SPŁYW KAJAKOWY PO RZECE SZTOLE

będzie czynny w godzinach 10:00 do 18:00.

 

 

Sprzedaż biletów w cenie 35,00 zł (za jeden kajak)
prowadzona jest na przystani początkowej przy ulicy Spacerowej.
 
Informacje dotyczące spływu można uzyskać pod numerem telefonu: 784 384 804 lub 500 485 883.
 
Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość!
 
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Spływ Kajakowy

Komunikat dot. jakości wody w Centrum Odnowy Biologicznej zwanym dalej SPA w MOSiR w Bukownie

Komunikat dot. jakości wody w Centrum Odnowy Biologicznej zwanym dalej SPA

w MOSiR w Bukownie

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie informuje, że woda Centrum Odnowy Biologicznej zwanym dalej SPA (jacuzzi) spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015 r. /Dz. Ust. 2015 poz. 2016/ jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań Nr 12109/ZL/21 z dnia 20.07.2021 r.

Komunikat dot. jakości wody na Kąpielisku MOSiR w Bukownie

Komunikat dot. jakości wody na Kąpielisku MOSiR w Bukownie

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie informuje, że woda w nieckach basenowych (brodzik, basen rekreacyjny i sportowy) spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015 r. /Dz. Ust. 2015 poz. 2016/ jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

 

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań Nr 12110/ZL/21 z dnia 20.07.2021 r.

 

INFORMACJA – W dniu 16 lipca 2021 roku (PIĄTEK) kąpielisko będzie nieczynne

INFORMACJA

 

W dniu 16 lipca 2021 roku (PIĄTEK), w związku z pracami konserwatorskimi,  Kąpielisko basenowe w Bukownie będzie nieczynne.

 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

INFORMACJA – W dniu 15 lipca 2021 roku (CZWARTEK) kąpielisko będzie nieczynne

INFORMACJA

 

W dniu 15 lipca 2021 roku (CZWARTEK), w związku z pracami konserwatorskimi,  Kąpielisko basenowe w Bukownie będzie nieczynne.

 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Zarządzenie Nr 44/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia szczegółowych zasad korzystania z Centrum Odnowy Biologicznej zwanym dalej SPA oraz Centrum Aktywności Ruchowej zwanym dalej Siłownia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie przy ul. Spacerowej 1 zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Zarządzenie Nr 44/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
z dnia 12 lipca 2021 roku

 

w sprawie: wprowadzenia szczegółowych zasad korzystania z Centrum Odnowy Biologicznej zwanym dalej SPA oraz Centrum Aktywności Ruchowej zwanym dalej Siłownia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie przy ul. Spacerowej 1 zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przyjętego Uchwałą NR XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XI/61/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie oraz Pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bukowna Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 01.08.2018 r.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie zarządza co następuje:

§ 1.

Wprowadzam szczegółowe zasady korzystania ze SPA oraz Siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie przy ul. Spacerowej 1, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuję Specjalistę ds. Administracji, Kadr i Płac do zapoznania pracowników oraz obsługę SPA oraz SIŁOWNI z treścią niniejszego Regulaminu i umieszczenia na stronie BIP oraz https://mosirbukowno.pl, a także umieszczenia formy papierowej w widocznych miejscach przy recepcji SPA oraz SIŁOWNI.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Zastępca Dyrektora oraz Kierownik – Gospodarz Obiektów Rekreacyjnych.

 

§ 4.

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

INFORMACJA – W dniu 13 lipca 2021 roku SPA oraz SIŁOWNIA będą nieczynne

INFORMACJA
 
 
 
W dniu 13 lipca 2021 roku Centrum Odnowy Biologicznej (SPA) i Centrum Aktywności Ruchowej (SIŁOWNIA)
będzie nieczynne.
 
 
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Zarządzenie Nr 43/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 40/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie w sprawie REGULAMINU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ ZWANEJ DALEJ SIŁOWNIĄ ORAZ CENTRUM ODNOWY BIOLOGICZNEJ ZWANEJ DALEJ SPA

Zarządzenie Nr 43/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
z dnia 8 lipca 2021 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 40/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie w sprawie REGULAMINU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z  CENTRUM  AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ ZWANEJ DALEJ SIŁOWNIĄ ORAZ CENTRUM ODNOWY BIOLOGICZNEJ ZWANEJ DALEJ SPA.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przyjętego Uchwałą NR XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XI/61/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, Pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bukowna Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 01.08.2018 r. oraz na podstawie Uchwały Nr XLII/257/2021 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 maja 2021 roku r.

 

zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Ustalam regulamin opłat za korzystanie z Siłowni stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  1. Ustalam regulamin opłat za korzystanie ze SPA stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuję Specjalistę ds. Administracji, Kadr i Płac do zapoznania pracowników oraz obsługę Siłowni i SPA z treścią niniejszego Regulaminu i umieszczenia na stronie BIP, https://mosirbukowno.pl oraz w widocznym miejscu w Siłowni i SPA.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Zastępca Dyrektora oraz Kierownik – Gospodarz Obiektów Rekreacyjnych.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 40/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie REGULAMINU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ ZWANEJ DALEJ SIŁOWNIĄ ORAZ CENTRUM ODNOWY BIOLOGICZNEJ ZWANEJ DALEJ SPA.

§ 5.

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 42/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 08 lipca 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 37/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad korzystania z Kąpieliska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przy ul. Ks. B. Zelka 30A zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Zarządzenie Nr 42/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
z dnia 08 lipca 2021 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 37/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad korzystania z Kąpieliska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przy ul. Ks. B. Zelka 30A zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przyjętego Uchwałą NR XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XI/61/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie oraz Pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bukowna Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 01.08.2018 r.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

zarządza co następuje:

 

 § 1.

Wprowadzam Szczegółowe zasady korzystania z Kąpieliska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przy ul. Ks. B. Zelka 30A zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuję Specjalistę ds. Administracji, Kadr i Płac do zapoznania pracowników oraz obsługę kąpieliska z treścią niniejszego Regulaminu i umieszczenia na stronie BIP oraz https://mosirbukowno.pl, a także umieszczenia formy papierowej w widocznych miejscach przy kasach kąpieliska.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 37/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad korzystania z Kąpieliska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przy ul. Ks. B. Zelka 30A zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 § 4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Zastępca Dyrektora oraz Kierownik – Gospodarz Obiektów Rekreacyjnych.

§ 5.

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

(-) Anna Kwaśniewska
Dyrektor MOSiR w Bukownie

 

Pliki do pobrania:

Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2021

 

Zarządzenie NR 40/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie: REGULAMIN OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ ZWANEJ DALEJ SIŁOWNIĄ ORAZ CENTRUM ODNOWY BIOLOGICZNEJ ZWANEJ DALEJ SPA

Zarządzenie Nr 40/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie: REGULAMIN OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ ZWANEJ DALEJ SIŁOWNIĄ ORAZ CENTRUM ODNOWY BIOLOGICZNEJ ZWANEJ DALEJ SPA.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przyjętego Uchwałą NR XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XI/61/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, Pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bukowna Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 01.08.2018 r. oraz na podstawie Uchwały Nr XLII/257/2021 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 maja 2021 roku r.

 

zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Ustalam regulamin opłat za korzystanie z Siłowni stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  2. Ustalam regulamin opłat za korzystanie ze SPA stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuję Specjalistę ds. Administracji, Kadr i Płac do zapoznania pracowników oraz obsługę Siłowni i SPA z treścią niniejszego Regulaminu i umieszczenia na stronie BIP, https://mosirbukowno.pl oraz w widocznym miejscu w Siłowni i SPA.

 

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Zastępca Dyrektora oraz Kierownik – Gospodarz Obiektów Rekreacyjnych.

§ 4.

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania:

 

Starsze posty «