Informacja o ograniczeniu działalności Domu Turysty TRAMP od dnia 7 listopada 2020 r.

 

INFORMACJA

o ograniczeniu działalności Domu Turysty TRAMP

 

W związku z nowymi obostrzeniami w walce z COVID -19,
 
od 7 listopada 2020 r.
DOM TURYSTY TRAMP w Bukownie
będzie dostępny dla:
 
– gości przebywających w podróży służbowej,
– dla sportowców w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego.
 
 
Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.
 
 
Więcej informacji na temat aktualnych obostrzeń: Aktualne zasady i ograniczenia

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Kompleksową dostawę energii elektrycznej w roku 2021 obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie”

Bukowno, dnia 30.10.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w roku 2021 obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty:

    

      1. o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Do realizacji zadania został wybrany Wykonawca nr 1:

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

 

UZASADNIENIE:

Wybrana oferta spełnia warunki określone w SWIZ i uzyskała maksymalną ilość punktów

tj. 100,00 punktów – kryterium cena oferty.

 

      2. o pozostałych Wykonawcach uczestniczących w ocenie wraz z uzyskaną punktacją:

 

W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

Informacja o ograniczeniu działalności lokalu gastronomicznego od dnia 24 października 2020 r.

 

INFORMACJA

o ograniczeniu działalności lokalu gastronomicznego

 

W związku z nowymi obostrzeniami w walce z COVID -19,

 od soboty tj. 24 października 2020 r.

stołówka  DT TRAMP będzie zamknięta dla gości.

 

Jedzenie i picie będzie można zamawiać wyłącznie na wynos.

Szczegółowe informacje można uzyskać po numerem telefonu: 32 642 11 04.

 

Dla gości hotelowych nocujących co najmniej jedną dobę hotelową

podawanie posiłków odbywa się wyłącznie do stolika i w reżimie sanitarnym.

 

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Kompleksową dostawę energii elektrycznej w roku 2021 obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na: „Kompleksową dostawę energii elektrycznej w roku 2021 obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie”. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 598967-N-2020; data zamieszczenia: 2020-10-19 r.

 

 

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w roku 2021 obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 598967-N-2020 z dnia 2020-10-19 r.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Informacja dotycząca nowych zasad profilaktyki przeciw COVID-19

INFORMACJA
 
W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, informuję, że od 17 października 2020 roku, obowiązują nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19.
 
 
Funkcjonowanie stołówki DT TRAMP:
 • LOKAL GASTRONOMICZNY będzie otwarty w godz. 14:00 – 21:00 (dni powszednie), soboty i niedziele w godz. 10:00 – 21:00.
 • Zajęty może być co drugi stolik.
 • Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos.
 

OBIEKTY SPORTOWE:

 •  Wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności.
 
Bądź bezpieczny – stosuj zasadę DDMA 
 • D jak dystans
 • D jak dezynfekcja
 • M jak maseczka
 • A jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
 
Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk wodą z mydłem i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej – to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem !

Bon Turystyczny w DT TRAMP

Godziny otwarcia ORLIKa w październiku

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w październiku kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 będzie czynny w następujących godzinach

Dzień tygodnia Godziny
PONIEDZIAŁEK 16:00 – 20:30
WTOREK 16:00 – 20:30
ŚRODA 16:00 – 20:30
CZWARTEK 16:00 – 20:30
PIĄTEK 16:00 – 20:30
SOBOTA 10:00 – 12:00
15:00 – 18:00
NIEDZIELA 10:00 – 12:00
15:00 – 18:00

Telefon kontaktowy do ANIMATORÓW w godzinach otwarcia: 883 124 267

 

Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na temat kompleksu boisk ORLIK znajduje się na podstronie: „Moje Boisko – ORLIK 2012″.

Zarządzenie Nr 55/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu PLENEROWEJ STREFY REKREACJI usytuowanej na obiekcie Domu Turysty TRAMP w Bukownie

Zarządzenie Nr 55/2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
z dnia 21 września 2020 r.

 

w sprawie:  wprowadzenia regulaminu PLENEROWEJ STREFY REKREACJI usytuowanej na obiekcie Domu Turysty TRAMP w Bukownie.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przyjętego Uchwałą NR XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 kwietnia 2017 roku oraz Pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bukowna Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie  z dnia 01.08.2018 r.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie  zarządza co następuje:

 

§ 1.

Wprowadzam Regulamin PLENEROWEJ STREFY REKREACJI usytuowanej na obiekcie Domu Turysty TRAMP w Bukownie w brzmieniu stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

§ 2.

Zobowiązuję Starszą recepcjonistkę DT TRAMP do zapoznania pracowników z treścią niniejszego Regulaminu.

 

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Zastępca Dyrektora MOSiR  i Kierownicy komórek organizacyjnych.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor MOSiR w Bukownie
(-) Anna Kwaśniewska

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2020 Dyrektora MOSiR w Bukownie z dnia 21 września 2020 r. – PLENEROWA STREFA REKREACJI Regulamin korzystania & Instrukcja obsługi

Zarządzenie Nr 51/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany sposobu obsługi interesantów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie (zwanym dalej MOSiR) w związku z wstąpieniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

 

Na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wstąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356), & 6 ust. 2 pkt. 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przyjętego uchwałą Nr XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XI/61/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie oraz Pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bukowna Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 1 sierpnia 2018 roku

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się czasowo następujące zasady obsługi interesantów w Miejskim Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Bukownie :

 1. pisma w formie papierowej można składać z wykorzystaniem skrzynki na korespondencję, umieszczonej przy drzwiach wejściowych do części administracyjnej MOSiR ul. Spacerowa 1,
 2. tworzy się stanowiska bezpośredniej obsługi interesantów w Miejskim Ośrodku Sportu  i Rekreacji w Bukownie:
  a) stanowisko do obsługi interesantów zlokalizowane w części administracyjnej przy hali sportowej pok. nr 6
  b) stanowisko do obsługi interesantów Domu Turysty TRAMP – RECEPCJA
  c) stanowisko do obsługi klientów stołówki i ogródka letniego Domu Turysty TRAMP – lada wydawcza BUFETU
  d) stanowisko do obsługi korzystających z kompleksu Moje Boisko ORLIK 2012 i korty tenisowe – zadaszony łącznik pomieszczeń socjalno – sanitarnych obiektu przy ul. Ks. B. Zelka
  e) stanowisko do obsługi wypożyczalni kajaków – wejście  budynku gospodarczego przystani kajakowej przy ul. Spacerowej
 3. do odwołania w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów,
 4. w przypadku wyznaczenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 pos. 256) oględzin, pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie są zobowiązani do wykonania w/w czynności z użyciem środków ochrony, w tym maseczek i rękawiczek jednorazowych. W przypadku udziału osób trzecich, w tym stron w w/w czynności pracownicy są zobowiązani wyposażyć te osoby w maseczki i rękawiczki jednorazowe jeżeli nie dysponują wskazanymi środkami ochrony.

 

§ 2.

Miejski Ośrodek sportu i Rekreacji w Bukownie będzie obsługiwał interesantów w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia realizacji pomocy obywatelom w działalności sportowej, rekreacyjnej, turystycznej, noclegowej, gastronomicznej.

 

§ 3.

Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie obowiązuje interesantów nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Nakaz ten obowiązuje również pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów. Zaleca się używanie przez interesantów środków do dezynfekcji rąk po wejściu i przed opuszczeniem budynku ośrodka i innych obiektów.

 

§ 4.

Zawiadomić o zasadach obsługi interesantów i zakresie załatwianych spraw wymienionych od  § 1 do §3 w drodze ogłoszenia, na stronie internetowej MOSiR, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie MOSiR przed drzwiami wejściowymi do części administracyjnej przy hali sportowej i przed drzwiami wejściowymi do Domu Turysty TRAMP, a także na Stołówce i Ogródku letnim Domu Turysty TRAMP, Moje Boisko ORLIK 2012 i korty tenisowe, budynek gospodarczy przystani kajakowej.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom – Gospodarzom Obiektów, Samodzielnym Stanowiskom.

 

§ 6.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora.

 

§ 7.

Traci moc Zarządzenie Nr 40/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 25 maja 2020 r. w związku z wystąpieniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

 

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2020 roku i obowiązuje do czasu jego uchylenia.

 

Dyrektor MOSIR w Bukownie
(-) Anna Kwaśniewska

FOTORELACJA z III Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego SZTOŁA 2020 „TYLKO DLA ORŁÓW”

FOTORELACJA z III Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego SZTOŁA 2020 „TYLKO DLA ORŁÓW”

 

DZIEŃ I – rejestracja uczestników

Więcej zdjęć dostępnych na FB MOSiR w BUKOWNIE

 

DZIEŃ II – inauguracja spływu

Więcej zdjęć dostępnych na FB MOSiR w BUKOWNIE

 

DZIEŃ II – wodowanie i spływ

Więcej zdjęć dostępnych na FB MOSiR w BUKOWNIE

 

DZIEŃ II – 17 km spływu – Piernikarka

Więcej zdjęć dostępnych na FB MOSiR w BUKOWNIE

 

DZIEŃ II – Uroczyste zakończenie spływu

Więcej zdjęć dostępnych na FB MOSiR w BUKOWNIE

 

Starsze posty «