Stadion Sportowy

Na Stadionie rozgrywane są zawody w piłce nożnej, ponadto stadion jest miejscem organizacji imprez masowych, takich jak:

  • Dni Bukowna
  • Ogólnopolski Bieg o Puchar Burmistrza Miasta Bukowno
  • Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

  

Wymiary: 105m x 64m.

Nawierzchnia trawiasta, naturalna.

Pojemność: 3500 osób (miejsca siedzące)

 

Opłaty za korzystanie ze stadionu sportowego:

  • boisko główne – 170,00 zł za 1 godz.,
  • boisko boczne – 50,00 zł za 1 godz.,
  • przygotowanie boiska piłkarskiego do rozgrywek (wyznaczenie linii itp.) – 50,00 zł jednorazowo.

 

Cennik zgodny z Uchwałą Nr LX/410/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno oraz Uchwałą Nr LXXIX/477/2023 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/410/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno.

 

Warunkiem korzystania z obiektu jest przestrzeganie obowiązującego Regulaminu.