«

»

NABÓR NA STANOWISKO LOKALNEGO ANIMATORA SPORTU W RAMACH PROJEKTU „ANIMATOR – MOJE BOISKO ORLIK 2012”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

32 – 332 Bukowno, ul. Spacerowa 1

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

LOKALNEGO ANIMATORA SPORTU W RAMACH PROJEKTU „ANIMATOR – MOJE BOISKO ORLIK 2012”

 

I. Warunki pracy:

 1. Forma i okres zatrudnienia – umowa zlecenie na okres 9 miesięcy: od 01.03.2024 r. do 30.11.2024 r.
 2. Praca w godzinach popołudniowych od godz. 17 do 22 w dni robocze, a weekendy od godz 16 – 22.
 3. Minimalna miesięczna liczba godzin pracy i wynagrodzenie – w ramach projektu zostaną zatrudnione dwie osoby.

Warunki wynagrodzenia i liczba godzin do przepracowania zgodnie z głównymi warunkami realizacji zadania określonymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na rok 2024.

 

II. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie, ukończone 18 lat.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 3. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie obowiązków animatora.
 4. Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. Instruktorów, trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego, organizatora zajęć sportowych.
 5. Udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą.
 6. Niekaralność za przestępstwa umyślne w tym niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Inne udokumentowane działania związane ze sportem dzieci i młodzieży, doświadczanie i kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć sportowych.

 

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin składania dokumentów upływa: 28.02.2024 r.
 2. Wymagane dokumenty należy złożyć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Spacerowa 1 (budynek hali sportowej pok.nr 4).

 

 

Pliki do pobrania: