«

»

02.10.2022 r. – III Zlot Pojazdów PRL Klasycznych i Zabytkowych

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA
III ZLOT POJAZDÓW PRL
Klasycznych i Zabytkowych

 
Data wydarzenia:

2 październik 2022 (NIEDZIELA)
 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:
570 070 573 lub 880 379 805.
 

Regulamin Zlotu Pojazdów Historycznych i Zabytkowych.

Organizatorem Zlotu jest Towarzystwo Motocyklowe w Bukownie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie

1. Uczestniczę w zlocie świadomie i na własną odpowiedzialność.
2. W czasie zlotu jestem TRZEŹWY.
3. Moim obowiązkiem jest wykonywać polecenia osób porządkowych.
4. Oświadczam, że pojazd/obiekt jest moją własnością.
5. Jest sprawny technicznie i dopuszczony w ruchu drogowym, posiadam ważny przegląd oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC.
6. Przestrzegam zasad przejazdu w paradzie tj. 10 pojazdów
w grupie i 10 m przerwy od następnej grupy.
7. Przestrzegam prędkości przejazdu w paradzie ustalonej przez organizatora na 30km/h.
8. Zabrania się wyprzedzania innych pojazdów
w paradzie.
9. Pobrałem od organizatora numer wjazdowy
i umieszczę go w widocznym miejscu.
10. Udział w zlocie jest równoznaczny z tym, że uczestnik zlotu zapoznał się i akceptuje wszystkie zapisy regulaminu.