«

»

Komunikat dot. jakości wody na Kąpielisku MOSiR w Bukownie

KOMUNIKAT

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie na podstawie badań laboratoryjnych wody w nieckach basenowych informuje, że jakość wody na Kąpielisku basenowym MOSiR w Bukownie, przy ul. Ks. B. Zelka 30A  odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, tj.:

🔸 niecka rekreacyjna – sprawozdanie z badań 20222/ZL/23 z dnia 23.08.2023 r.
🔸 niecka sportowa – sprawozdanie z badań 20222/ZL/23 z dnia 23.08.2023 r.
🔸 brodzik – sprawozdanie z badań 20222/ZL/23 z dnia 23.08.2023 r.