«

»

Wybór najkorzystniejszej oferty – Najem terenu pod zorganizowanie i prowadzenie Wesołego Miasteczka-Lunaparku w czasie „Dni Bukowna 2019”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na – Najem terenu pod zorganizowanie i prowadzenie Wesołego Miasteczka-Lunaparku w czasie „Dni Bukowna 2019”.

 

Na zamieszczone zaproszenie z dnia 20.02.2019r. do składania ofert na „Najem terenu pod zorganizowanie i prowadzenie Wesołego Miasteczka-Lunaparku w czasie Dni Bukowna 2019” wpłynęło 2 oferty:

 

1.
J.NOVY LUNAPARK-CZ
NOVY JIRI
ul. Do Sanków 10
34-500 Zakopane

 

2.
„MARKIZA”
Mariola Adamczyk
ul.Kalinowa 11/6
41-806 Zabrze

 

Komisja do wyboru najkorzystniejszej oferty uznała jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
J.NOVY LUNAPARK-CZ
NOVY JIRI
ul. Do Sanków 10
34-500 Zakopane

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta najkorzystniejsza, spełniająca wymogi zapytania ofertowego z dnia 20 lutego 2019 r.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Bukownie
( – ) mgr Anna Kwaśniewska