Cennik Kąpieliska MOSiR

Cennik opłat za korzystanie z Kąpieliska

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

 

Od poniedziałku do piątku wstęp jednorazowy przed godz. 1600

  • dzieci i młodzież ucząca się 7.00 zł
  • dorośli 12.00 zł

 

Od poniedziałku do piątku wstęp jednorazowy po godz. 1600

  • dzieci i młodzież ucząca się 6.00 zł
  • dorośli 10.00 zł

 

Soboty, niedziele i święta wstęp jednorazowy

  • dzieci i młodzież ucząca się 8.00 zł
  • dorośli 15.00 zł

 

Dzieci do lat 3 0.50 zł

Karnet dla osób dorosłych na pięć wejść plus dwa wejścia gratis: 65 zł

Osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem: osoba niepełnosprawna 2 zł, opiekun – wejście bezpłatne

  

Cennik zgodny z Uchwałą Nr XXXIX/278/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/247/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno.

  

Dokumentem uprawniającym do ulgowego korzystania z Kąpieliska MOSiR jest aktualna legitymacja szkolna lub studencka.

W przypadku dzieci nieuczących się wymagane jest przedstawienie jakiegokolwiek dokumentu umożliwiającego ustalenie wieku dziecka.

Przyznaje się dodatkową zniżkę w opłatach w wysokości 50% powyższych opłat dla członków rodzin wielodzietnych, posiadających LOKALNĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY. Szczegółowe informacje dotyczące Lokalnej Karty Dużej Rodziny znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Bukownie.

W przypadku osób niepełnosprawnych dokumentem uprawniającym do skorzystania z ulgi jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, z którego wynika, że zachodzi:
– konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
– konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji