«

»

AMATORSKIE ZAWODY PŁYWACKIE NA KĄPIELISKU MOSiR W BUKOWNIE 05.07.2019

ZAPRASZAMY NA AMATORSKIE ZAWODY
PŁYWACKIE NA KĄPIELISKU
MOSiR W BUKOWNIE
05.07.2019

 

Regulamin Zawodów Pływackich
Bukowno 2019

 

Termin zawodów:

05.07.2019 r. Godzina 11:00

 

Miejsce zawodów:

Kąpielisko MOSiR Bukowno, ul. Księdza Zelka 30A

 

Organizator:

Swim Safe Mateusz Stopiński

 

Patronat:

MOSiR Bukowno

 

Cele zawodów:

 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
 • Promowanie walorów pływania dotyczących: bezpieczeństwa, zdrowia, naturalnej zabawy, sportu.
 • Integracja między zawodnikami.
 • Przygotowanie młodych sportowców do rywalizacji, umiejętnego przeżywania sukcesu i porażki.

 

Kategorie wiekowe i konkurencje:

Zawody rozegrane zostaną w następujących kategoriach wiekowych:

 • 2010 i młodsi (50m styl: dowolny)
 • 2009-2006  (50m styl: dowolny)
 • 2005 i starsi (50m styl: dowolny)

 

Uczestnictwo:

W zawodach nie mają prawa startu zawodnicy którzy:

 • są zrzeszeni w klubie sportowym, który jest członkiem zwyczajnym PZP i posiada licencję klubową PZP,
 • posiadają aktualną licencję zawodnika PZP

 

Zapisy:

 • Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki do sędziego głównego przy basenie sportowym oraz uzupełnienie karty zgłoszeń przez prawnego opiekuna.
 • Zgłoszenie musi zawierać : imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia oraz podpis opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich),
 • Zgłoszenie do startu w zawodach stanowi zarazem zaświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach pływackich oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku,
 • Zawodnik/zawodniczka mogą brać udział w zawodach tylko jednym stylem – dowolnym.

 

Program zawodów:

Zawodnik/zawodniczka zgłasza się do sędziego przy słupku startowym, następnie na sygnał sędziego głównego startuje. Po przepłynięciu 50 m, zgłasza się do sędziego głównego w celu podania imienia i nazwiska oraz roku urodzenia. Po zakończeniu zawodów, o godzinie 12:30 nastąpi wręczenie nagród.

 

Postanowienia końcowe:

 • Ze względu na amatorski charakter zawodów, organizator odstąpił częściowo od przepisów Polskiego Związku Pływackiego. Start do wyścigów odbywać się będzie ze słupków, murku lub z wody, na komendę startera,
 • Zawodnik/zawodniczka, po podaniu swojego nazwiska jest zobowiązany do bezzwłocznego stawienia się do sędziego głównego w celu rozpoczęcia startu,
 • Zawodnik/zawodniczka, który tego nie uczyni zostaje automatycznie zdyskwalifikowany,
 • Organizator NIE ubezpiecza uczestników zawodów,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie i programie czasowym imprezy,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści regulaminu,
 • Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obiektu, na którym będą odbywały się zawody,
 • Zgłoszenie do startu równoznaczne jest z zapoznaniem się z Regulaminem Zawodów Pływackich,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach, oraz na plaży basenu,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach spornych NIE ujętych w niniejszym regulaminie,
 • Organizator NIE ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas Zawodów Pływackich,
 • Po zakończeniu zawodów o godzinie 12:30 zawodnicy zobowiązani są do stawienia się do sędziego głównego w celu rozdania nagród.

 

Organizator zawodów

Swim Safe Mateusz Stopiński