«

»

Informacja o otwarciu ofert na kompleksową dostawę energii elektrycznej w roku 2018 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

Po otwarciu ofert w dniu 27.11.2017 r. na „Kompleksową dostawę energii elektrycznej w roku 2018, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie”, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Bukowno – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie informuje, że:

 

1. Na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 230.000,00 zł.

 

2. Ofertę złożyła jedna firma: TAURON Sprzedaż Sp z o.o. ul. Łagiewnicka 60 30-417 Kraków

 

3. a) Cena złożonej oferty: 183.490,20 zł.
   b) Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
   c) Termin płatności faktur: 30 dni.