«

»

Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksową dostawę energii elektrycznej w roku 2018 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

Burmistrz Miasta Bukowno zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej w roku 2018, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 617147-N-2017; data zamieszczenia: 2017-11-16 r.

 

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych

Gmina Bukowno – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w roku 2018, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Ogłoszenie nr 617147-N-2017 z dnia 2017-11-16 r.

 

Termin składania ofert: 27.11.2017 roku do godz. 1100 w Pokoju nr 4 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.

 

Szczegóły wraz z kompletem dokumentów znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Bukownie.