«

»

Rozpoczęto II etap przebudowy kąpieliska

Dnia 14 września 2015 roku została podpisana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie umowa na wykonanie zadania: „Przebudowa kąpieliska MOSiR w Bukownie – etap II”. Wykonawcą została firma „Complex Euro World” Krzysztofa Ćmiela z Krzywopłot.

 

Wykonawca został wyłoniono w dwuetapowej procedurze przetargowej. Najpierw wpłynęły oferty pisemne, spośród których najkorzystniejsza pochodziła od firmy PRB „ERBUD” Sp. z o.o. (3 mln 909 tys. zł, 5 lat gwarancji).

Zgodnie ze SIWZ w dniu 4 września 2015 odbyła się aukcja elektroniczna na platformie Urzędu Zamówień Publicznych, która wyłoniła najkorzystniejszą ofertę. Ofertę tą złożyła firma „Complex Euro World” z Krzywopłotów, proponując cenę brutto 3.650.000,00 zł i 6-letnią gwarancję.

Zakres robót został podzielony na trzy części. Pierwsza dotyczy budowy niecki basenu sportowego o wymiarach 16 x 50 m i głębokości od 1.5 do 3.9 m. Kolejna obejmuje wykonanie wieży do skoków z trzema platformami – jednej na wysokości 5 m oraz dwóch na wysokości 3 m. Ostatnia część dotyczy wykonania budynku obsługi, w którym znajdą się punkty sprzedaży biletów oraz sanitariaty.

Zgodnie z zawartą umową termin realizacji w/w inwestycji planowany jest maj 2016 roku.