«

»

Komunikat dot. jakości wody na Kąpielisku MOSiR w Bukownie

K O M U N I K A T 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie na podstawie badań laboratoryjnych wody w nieckach basenowych informuje, że jakość wody na Kąpielisku basenowym MOSiR w Bukownie, przy ul. Ks. B. Zelka 30 A odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, tj.:

🔸 niecka rekreacyjna – sprawozdanie z badań Nr 15270/ZL/22 z dnia 19.07.2022 r.
🔸 niecka sportowa – sprawozdanie z badań Nr 15270/ZL/22 z dnia 19.07.2022r.
🔸 brodzik – sprawozdanie z badań Nr 15270/ZL/22 z dnia 19.07.2022 r.