«

»

Turniej Plażowej Piłki Nożnej !

Turniej Plażowej Piłki Nożnej !
 
NIEDZIELA 7 sierpnia 2022 !
Miejsce: Kąpielisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
przy ul. Ks. B. Zelka 30A.
 
Start: godzina 10:00
 
REGULAMIN TURNIEJU:
 
I. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie.
 
II. Cel zawodów: popularyzacja piłki nożnej, promowanie zdrowego stylu życia.
 
III. Miejsce i termin: Plaża od strony Ks. B. Zelka 30 A na basenie kąpielowym w Bukownie w dniu 07.08.2022 (niedziela) godz. 10:00. Harmonogram uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn.
 
IV. Uczestnictwo:
1. Turniej przeznaczony jest dla mieszanych (żeńsko-męskich) drużyn amatorskich.
2. Uczestnikami mogą być wyłącznie amatorzy.
3. W turnieju mogą startować drużyny 3 osobowe .
4. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają żadnych przeciwwskazań lekarskich.
5. Uczestnicy poniżej 18 roku życia obowiązkowo muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju.
 
V. Zasady gry: System rozgrywania meczy jest zależny od ilości drużyn biorących udział w turnieju. Turniej ma charakter rekreacyjny.
 
VI. Sprawy finansowe: Koszty organizacji i prowadzenie turnieju ponosi organizator.
 
VII. Nagrody: Dla zwycięzców przewidziano nagrody.
 
VIII. Postanowienie końcowe:
1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.
2. Zawodnicy uczestniczący w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie, biorą udział na własną odpowiedzialność, organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki.
3. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie zawodników.
5. W sprawach sportowych lub nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.
6. Zapisy do turnieju do dnia 06.08.2022 (sobota) pod numerem telefonu : 784 384 804 .
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY