«

»

23 LIPCA 2022 r. – Amatorski Turniej Plażowej Piłki Siatkowej

Amatorski Turniej Plażowej Piłki Siatkowej
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie zaprasza na Turniej Plażowej Piłki Siatkowej , który odbędzie się 23 lipca 2022 r. na kąpielisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.
 
Regulamin Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej.
I. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie.
II. Cel zawodów: popularyzacja piłki siatkowej, promowanie zdrowego stylu życia.
III. Miejsce i termin: Boisko do plażowej piłki siatkowej przy basenie kąpielowym w Bukownie w dniu 23 lipca 2022 (sobota) godz. 10:30. Harmonogram uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn.
IV. Uczestnictwo:
1. Turniej przeznaczony jest dla mieszanych (żeńsko-męskich) drużyn amatorskich.
2. Uczestnikami mogą być wyłącznie amatorzy.
3. W turnieju mogą startować drużyny 4-osobowe.
4. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają żadnych przeciwwskazań lekarskich.
5. Uczestnicy poniżej 18 roku życia obowiązkowo muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju.
V. Zasady gry: System rozgrywania meczy jest zależny od ilości drużyn biorących udział w turnieju. Turniej ma charakter rekreacyjny, obowiązują przepisy FIVB, ale dopuszczalne będą odstępstwa po akceptacji wszystkich uczestników.
VI. Sprawy finansowe: Koszty organizacji i prowadzenie turnieju ponosi organizator.
VII. Nagrody: Dla zwycięzców przewidziano nagrody.
VIII. Postanowienie końcowe:
1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.
2. Zawodnicy uczestniczący w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie, biorą udział na własną odpowiedzialność, organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki.
3. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie zawodników.
5. W sprawach sportowych lub nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.
6. Zapisy na turniej pod numerem tel. 784 384 804 do dnia 22.07.2022 r. oraz w dniu zawodów tj. 23.07.2022r. do godz. 9:15 przy bramie wejściowej na kąpielisko od ul. Ks. B. Zelka 30A.
7. Organizator zastrzega, że w razie złych warunków atmosferycznych termin turnieju ulega zmianie na dzień 30.07.2022r.