«

»

Zarządzenie Nr 82/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Załącznika nr 2 do Regulaminu korzystania z Centrum Aktywności Ruchowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie zwanym dalej SIŁOWNIA

Zarządzenie Nr 82/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
z dnia 28 grudnia 2021 roku

w sprawie: wprowadzenia Załącznika nr 2 do Regulaminu korzystania z Centrum Aktywności Ruchowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie zwanym dalej SIŁOWNIA

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przyjętego Uchwałą NR XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XI/61/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, Zarządzenia Nr 1431/2021 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 22.12.2021 roku, oraz Pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bukowno Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Bukownie  z dnia 01.08.2018 r.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie  
zarządza co następuje:

 

§ 1.

 

  1.  Wprowadzam do Regulaminu Korzystania z Centrum Aktywności Ruchowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie zwanym dalej SIŁOWNIA wprowadzonego Zarządzeniem Nr 34/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 8 czerwca 2021 roku załącznik Nr 2.
  2. Dotychczasowy załącznik do Zarządzenia Nr 34/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 8 czerwca 2021 roku otrzymuje numer 1.

§ 2.

Zobowiązuję Specjalistę ds. Administracji, Kadr i Płac do zapoznania pracowników oraz obsługę SIŁOWNI z treścią niniejszego Regulaminu i umieszczenia na stronie BIP oraz https://mosirbukowno.pl

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi – Gospodarzowi Obiektów Rekreacyjnych.

 

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Zastępca Dyrektora.

 

§ 5.

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022 r.

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Bukownie
(-) Anna Kwaśniewska

 

 

Pliki do pobrania: