«

»

Komunikat dot. jakości wody w Centrum Odnowy Biologicznej zwanym dalej SPA w MOSiR w Bukownie

Komunikat dot. jakości wody w Centrum Odnowy Biologicznej zwanym dalej SPA

w MOSiR w Bukownie

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie informuje, że woda Centrum Odnowy Biologicznej zwanym dalej SPA (jacuzzi) spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015 r. /Dz. Ust. 2015 poz. 2016/ jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań Nr 12109/ZL/21 z dnia 20.07.2021 r.