«

»

Zarządzenie Nr 44/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia szczegółowych zasad korzystania z Centrum Odnowy Biologicznej zwanym dalej SPA oraz Centrum Aktywności Ruchowej zwanym dalej Siłownia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie przy ul. Spacerowej 1 zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Zarządzenie Nr 44/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
z dnia 12 lipca 2021 roku

 

w sprawie: wprowadzenia szczegółowych zasad korzystania z Centrum Odnowy Biologicznej zwanym dalej SPA oraz Centrum Aktywności Ruchowej zwanym dalej Siłownia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie przy ul. Spacerowej 1 zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przyjętego Uchwałą NR XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XI/61/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie oraz Pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bukowna Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 01.08.2018 r.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie zarządza co następuje:

§ 1.

Wprowadzam szczegółowe zasady korzystania ze SPA oraz Siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie przy ul. Spacerowej 1, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuję Specjalistę ds. Administracji, Kadr i Płac do zapoznania pracowników oraz obsługę SPA oraz SIŁOWNI z treścią niniejszego Regulaminu i umieszczenia na stronie BIP oraz https://mosirbukowno.pl, a także umieszczenia formy papierowej w widocznych miejscach przy recepcji SPA oraz SIŁOWNI.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Zastępca Dyrektora oraz Kierownik – Gospodarz Obiektów Rekreacyjnych.

 

§ 4.

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Pliki do pobrania: