«

»

Zarządzenie Nr 43/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 40/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie w sprawie REGULAMINU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ ZWANEJ DALEJ SIŁOWNIĄ ORAZ CENTRUM ODNOWY BIOLOGICZNEJ ZWANEJ DALEJ SPA

Zarządzenie Nr 43/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
z dnia 8 lipca 2021 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 40/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie w sprawie REGULAMINU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z  CENTRUM  AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ ZWANEJ DALEJ SIŁOWNIĄ ORAZ CENTRUM ODNOWY BIOLOGICZNEJ ZWANEJ DALEJ SPA.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przyjętego Uchwałą NR XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XI/61/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, Pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bukowna Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 01.08.2018 r. oraz na podstawie Uchwały Nr XLII/257/2021 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 maja 2021 r.

 

zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Ustalam regulamin opłat za korzystanie z Siłowni stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  1. Ustalam regulamin opłat za korzystanie ze SPA stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuję Specjalistę ds. Administracji, Kadr i Płac do zapoznania pracowników oraz obsługę Siłowni i SPA z treścią niniejszego Regulaminu i umieszczenia na stronie BIP, https://mosirbukowno.pl oraz w widocznym miejscu w Siłowni i SPA.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Zastępca Dyrektora oraz Kierownik – Gospodarz Obiektów Rekreacyjnych.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 40/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie REGULAMINU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ ZWANEJ DALEJ SIŁOWNIĄ ORAZ CENTRUM ODNOWY BIOLOGICZNEJ ZWANEJ DALEJ SPA.

§ 5.

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania: