«

»

Zarządzenie Nr 41/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie: Regulaminu korzystania i realizacji Bonów Turystycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie oraz postępowania reklamacyjnego

Zarządzenie Nr 41/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie: Regulaminu korzystania i realizacji Bonów Turystycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie oraz postępowania reklamacyjnego

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przyjętego Uchwałą NR XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XI/61/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, Pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bukowna Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie z dnia 01.08.2018 r.

 

zarządzam co następuje:

&1.

  1. Ustalam Regulamin korzystania i realizacji Bonów Turystycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie stanowiący załączniak nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  1. Ustalam postępowanie reklamacyjne stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

&2.

Zobowiązuję Specjalistę ds. Administracji, Kadr i Płac do zapoznania pracowników oraz obsługę DT „TRAMP” z treścią niniejszego Regulaminu i umieszczenia na stronie BIP, https://mosirbukowno.pl oraz w widocznym miejscu na recepcji.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Zastępca Dyrektora.

§ 4.

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Pliki do pobrania: