«

»

Postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Kompleksową dostawę energii elektrycznej w roku 2021 obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na: „Kompleksową dostawę energii elektrycznej w roku 2021 obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie”. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 598967-N-2020; data zamieszczenia: 2020-10-19 r.

 

 

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w roku 2021 obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 598967-N-2020 z dnia 2020-10-19 r.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: