«

»

Zaproszenie na Turniej Plażowej Piłki Siatkowej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie zaprasza na Turniej Plażowej Piłki Siatkowej, który odbędzie się 25.08.2018 na kąpielisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.

 

I. Organizator
   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie

II. Cel zawodów
   Popularyzacja piłki siatkowej, promowanie zdrowego stylu życia

III. Miejsce i termin
   Boisko do plażowej piłki siatkowej przy basenie kąpielowym w Bukownie w dniu 25.08.2018 (sobota) godz. 9:30
Harmonogram uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn

IV. Uczestnictwo
   1. Turniej przeznaczony jest dla mieszanych (żeńsko-męskich) drużyn amatorskich
   2. Uczestnikami mogą być wyłącznie amatorzy
   3. W turnieju mogą startować drużyny 4-osobowe
   4. Zawodnicy startują na własna odpowiedzialność i nie maja żadnych przeciwwskazań lekarskich
   5. Uczestnicy poniżej 18 roku życia obowiązkowo muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju

V. Zasady gry
   System rozgrywania meczy jest zależny od ilości drużyn biorących udział w turnieju.
   Turniej ma charakter rekreacyjny, obowiązują przepisy FIVB, ale dopuszczalne będą odstępstwa po akceptacji wszystkich uczestników

VI. Sprawy finansowe
   Koszty organizacji i prowadzenie turnieju ponosi organizator

VII. Nagrody
   Dla zwycięzców przewidziano nagrody

VIII. Postanowienie końcowe
  1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem
  2. Zawodnicy uczestniczący w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie, biorą udział na własną odpowiedzialność, organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki
  3. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną (apteczka pierwszej pomocy)
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie zawodników
  5. W sprawach sportowych lub nie ujętych w regulaminie decyduje organizator
  6. Zapisy do turnieju w dniu 25.08.2018 br. o godz. 9:15 przy boisku od strony Orlika
  7. W razie złych warunków atmosferycznych termin ulega zmianie na 01.09.2018