Aktualności

 • Godziny otwarcia kompleksu ORLIK oraz kortów tenisowych w kwietniu 2018
  Data dodania: 01/04/2018

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w kwietniu 2018 kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 oraz korty tenisowe czynny będą w następujących godzinach:

  (więcej…)

 • Kompleks ORLIK oraz korty tenisowe w Święta
  Data dodania: 29/03/2018
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie informuje, że w dniach od 31.03.2018 do 2.04.2018 kompleks ORLIK oraz korty tenisowe będą NIECZYNNE.
 • XVI OGÓLNOPOLSKI BIEG O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO
  Data dodania: 20/03/2018
  XVI OGÓLNOPOLSKI BIEG O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO
   
   
  17.06.2018
   
   
   
  Zapisy na bieg rozpoczęte. Zapisów można dokonać na stronach:
   
   
   
   
   
 • Oferta: MAJÓWKA 2018
  Data dodania: 20/03/2018

  Zapraszamy Państwa na wypoczynek do DT ”Tramp” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.

   

  Możecie Państwo wypoczywać spacerując po gminnych szlakach turystycznych, korzystając z urządzeń sportowo-rekreacyjnych lub zwiedzając atrakcje Jury.

   

  Jeżeli zarezerwujecie Państwo pobyt w naszym Ośrodku na minimum 3 noce w terminie pomiędzy 28.04.2018r a 06.05.2018r, to możecie skorzystać ze specjalnej oferty.

   

  Cena pobytu (nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją):

   

  OSOBA DOROSŁA – 60 PLN za dobę

  DZIECI DO LAT 12 – 45 PLN za dobę

   

  Więcej informacji pod numerem telefonu: (32) 6421096, (32) 6421104

 • Turniej Piłki Siatkowej „KINDER + SPORT”
  Data dodania: 19/03/2018

  W dniu 17.03.2018r w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie odbył się Eliminacyjny Turniej Piłki Siatkowej „KINDER + SPORT” Dziewcząt w kategorii „3”. W zawodach brało udział 22 zespoły (w tym 3 z Bukowna). Drużyny rywalizowały ze sobą na specjalnie przygotowanych czterech boiskach. W I etapie uczestnicy turnieju zostali losowo podzieleni na IV grupy i grali systemem każdy z każdym. W II etapie wyłoniono najlepsze drużyny turnieju. Nasze zespoły zakończyły rozgrywki na I etapie (faza grupowa).

   

  KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA:
  1. MKS MOS Wieliczka 1
  2. MKS MOS Wieliczka 2
  3. UKS 22 Kraków
  4. Prądniczanka
  5. Jedynka Tarnów

   

 • Godziny otwarcia kompleksu ORLIK oraz kortów tenisowych w marcu 2018
  Data dodania: 10/03/2018

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w marcu 2018 kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 oraz korty tenisowe czynny będą w następujących godzinach:

  (więcej…)

 • Oferta pracy na stanowisku ratownika wodnego w sezonie 2018
  Data dodania: 07/03/2018

  Oferta pracy na stanowisku ratownika wodnego w sezonie letnim 2018 (od czerwca do września)

  Kąpielisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Ks. Zelka
   

  I. Wymagania niezbędne (spełnione łącznie, w myśl ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych):

  1. posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich,
  2. posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,
  3. spełnienie wymagań określonych w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, zatrudnienie lub pełnienie służby w jednostkach współpracujących z systemem – Państwowe Ratownictwo Medyczne lub bycie członkiem tych jednostek, posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, stan zdrowia pozwalający na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy),
  4. zatrudnienie lub pełnienie służby w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub bycie członkiem tego podmiotu.

   

  II. Dodatkowe wymagania:

  1. dyspozycyjność,
  2. umiejętność pracy w zespole,
  3. posiadanie własnego stroju ratowniczego.

   

  III. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. życiorys – curriculum vitae,
  3. oświadczenie kandydata (wzór do pobrania),
  4. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania),
  5. orzeczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych,
  6. kopie:

  – dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia ratowników wodnych,

  – dokumentu potwierdzającego posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,

  – zaświadczenia o ukończeniu kursu i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,

  – potwierdzenia zatrudnienia, pełnienia stażu, członkostwa w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.

   

  IV. Dodatkowe informacje:

  1. Termin składania ofert upływa 04.04.2018 r. (środa).
  2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno lub składać osobiście w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej MOSiR w Bukownie, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno.
  3. Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, informujemy, że administratorem danych osobowych kandydatów do pracy, uzyskanych podczas niniejszego procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno.
  4. Dane kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym; po ustaniu celu rekrutacyjnego dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do pracy zostaną zniszczone. Dane kandydatów przyjętych do pracy przetwarzane będą w celu wykonywanie zawartych przez administratora danych umów, w tym dochodzenia powstałych na ich podstawie roszczeń. Informujemy, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych – przetwarzanie danych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub – gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy – przetwarzanie danych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest ono niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych. Obowiązek podania wymaganych danych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
  5. Aplikujący mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizowania.

   

 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie zaprasza do składania ofert na najem terenu pod kompleksową obsługę gastronomiczną (w tym sprzedaż piwa) i handlową na zasadzie wyłączności w czasie „DNI BUKOWNA 2018”
  Data dodania: 01/03/2018

  OGŁOSZENIE

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

   

  zaprasza

   

  do składania ofert na najem terenu pod kompleksową obsługę gastronomiczną (w tym sprzedaż piwa) i handlową na zasadzie wyłączności w czasie „DNI BUKOWNA 2018” – w dniach od 16.06.2018 r. do 17.06.2018 r. na wydzielonej części korony Stadionu Sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie /położonej na działce 98/6/. Szkic mapy do wglądu w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400 pokój nr 2 Budynek Administracji Hali Sportowej ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno.

   

  Oferty należy składać na adres:

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie

  32-332 Bukowno ul. Spacerowa 1

  w terminie do dnia 21.03.2018 r. do godziny 1200 w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1.

   

  Wymagane warunki:

  1. Zapewnienie minimum 800 miejsc siedzących pod parasolami.

  2. Posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa w miejscu prowadzenia działalności.

  3. Czynsz z tytułu najmu płatny przelewem w terminie do dnia 16.05.2018 r. na rachunek bankowy: 04 1240 4748 1111 0000 4873 1085.

  W przypadku nieuregulowania pow. należności w ustalonym terminie umowa najmu ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

   

   

  Forma złożenia oferty:

  Ofertę na formularzu wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 21.03.2018 r. do godziny 1200 w Budynku Administracji – Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie pokoju nr 4 ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno. W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.

  Do oferty należy dołączyć:

  1. Kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP.

  2. Kserokopię numeru REGON potwierdzającego prowadzenie działalności gastronomicznej.

  3. Kserokopię zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa w miejscu prowadzenia działalności.

  4. Oświadczenie o zapewnieniu ilości miejsc konsumpcyjnych pod parasolami.

  5. Oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).

  6. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych certyfikatów lub atestów na sprzedawane towary, artykuły i przedmioty, które nie zagrażają zdrowiu i życiu kupujących.

  7. Minimum 3 referencje potwierdzające wykonanie obsługi gastronomicznej na imprezach plenerowych, festynach, itp. w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (tj. 2015, 2016 i 2017 rok).

   

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2018 r. o godz. 1215 w pokoju nr 6 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną odrzucone.

   

  Osobami upoważnionymi do kontaktów są:

  Zdzisław Dolezy – tel. (32) 642 11 04 w godz. 800 – 1400

  Leszek Skubis – tel. (32) 642 11 04 w godz. 800 – 1400

   

  Pliki do pobrania:

 • Oferta: LAST MINUTE 23-25.02.2018
  Data dodania: 15/02/2018

  LAST MINUTE
  23-25.02.2018
   

  Zapraszamy Państwa do Bukowna na wypoczynek w ostatni weekend małopolskich ferii zimowych.

  Możecie Państwo w sposób bierny wypocząć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji położonym wśród lasów iglasto-liściastych. Możecie też spacerować po licznych szlakach turystycznych, spacerowych i Nordic Walking oraz korzystać z urządzeń sportowo-rekreacyjnych Ośrodka. Narciarze mogą skorzystać z usług Stacji Narciarskiej SMOLEŃ i CISOWA odległych ok. 35 km od Bukowna. Informacje o warunkach narciarskich, infrastrukturze i cenniku znajdziecie Państwo na stronach poszczególnych Stacji Narciarskich.
   

  Cena pakietu (nocleg+śniadanie+obiadokolacja)

  • Dorośli: 120 PLN
  • Dzieci do lat 12: 90 PLN
  • Dzieci do lat 3 gratis (nocleg bez dodatkowych świadczeń)

   

  * Pierwsze świadczenie: obiadokolacja 23.02.18
  * Ostatnie świadczenie: śniadanie 25.02.18
  * Możliwe wykupienie dodatkowego obiadu w dn. 25.02.18 w cenie: dorośli 18 PLN, dzieci 15 PLN

 • Oferta: WIELKANOC 2018 30.03-02.04
  Data dodania: 15/02/2018

  WIELKANOC 2018
  30.03-02.04

  Zapraszamy do spędzenia Świąt Wielkanocnych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie.
   
  30.03.18

  • 1700 – 1800  Zakwaterowanie
  • 1830 Kolacja
    

  31.03.18

  • 830 Śniadanie
  • Spacer (15 min) do kapliczki p.w. św. Jana Kantego połączony ze Święceniem pokarmów
  • 1600 Obiadokolacja
    

  01.04.18

  • 830 Uroczyste Śniadanie
  • 1300 Obiad
  • 1800 Kolacja przy ognisku (gorący kociołek, kiełbasa pieczona na ognisku, grzaniec)
    

  02.04.18

  • 830 Śniadanie
  • 1300 Obiad
  • 1400 – 1500 Wykwaterowanie
    

  Cena pakietu:

  • Dorośli: 270 PLN
  • Dzieci do 12 lat: 200 PLN
  • Dzieci do lat 3 gratis (nocleg bez dodatkowych świadczeń)

   

  * W ramach pakietu rekreacja: tenis stołowy, piłkarzyki, siłowania na wolnym powietrzu, Orlik
  * Osoby wychodzące do święcenia pokarmów – prosimy zabrać własne koszyczki
  * Za dopłatą można korzystać z masażu leczniczego i relaksacyjnego