Oferta: LAST MINUTE 23-25.02.2018

LAST MINUTE
23-25.02.2018
 

Zapraszamy Państwa do Bukowna na wypoczynek w ostatni weekend małopolskich ferii zimowych.

Możecie Państwo w sposób bierny wypocząć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji położonym wśród lasów iglasto-liściastych. Możecie też spacerować po licznych szlakach turystycznych, spacerowych i Nordic Walking oraz korzystać z urządzeń sportowo-rekreacyjnych Ośrodka. Narciarze mogą skorzystać z usług Stacji Narciarskiej SMOLEŃ i CISOWA odległych ok. 35 km od Bukowna. Informacje o warunkach narciarskich, infrastrukturze i cenniku znajdziecie Państwo na stronach poszczególnych Stacji Narciarskich.
 

Cena pakietu (nocleg+śniadanie+obiadokolacja)

 • Dorośli: 120 PLN
 • Dzieci do lat 12: 90 PLN
 • Dzieci do lat 3 gratis (nocleg bez dodatkowych świadczeń)

 

* Pierwsze świadczenie: obiadokolacja 23.02.18
* Ostatnie świadczenie: śniadanie 25.02.18
* Możliwe wykupienie dodatkowego obiadu w dn. 25.02.18 w cenie: dorośli 18 PLN, dzieci 15 PLN

Oferta: WIELKANOC 2018 30.03-02.04

WIELKANOC 2018
30.03-02.04

Zapraszamy do spędzenia Świąt Wielkanocnych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie.
 
30.03.18

 • 1700 – 1800  Zakwaterowanie
 • 1830 Kolacja
   

31.03.18

 • 830 Śniadanie
 • Spacer (15 min) do kapliczki p.w. św. Jana Kantego połączony ze Święceniem pokarmów
 • 1600 Obiadokolacja
   

01.04.18

 • 830 Uroczyste Śniadanie
 • 1300 Obiad
 • 1800 Kolacja przy ognisku (gorący kociołek, kiełbasa pieczona na ognisku, grzaniec)
   

02.04.18

 • 830 Śniadanie
 • 1300 Obiad
 • 1400 – 1500 Wykwaterowanie
   

Cena pakietu:

 • Dorośli: 270 PLN
 • Dzieci do 12 lat: 200 PLN
 • Dzieci do lat 3 gratis (nocleg bez dodatkowych świadczeń)

 

* W ramach pakietu rekreacja: tenis stołowy, piłkarzyki, siłowania na wolnym powietrzu, Orlik
* Osoby wychodzące do święcenia pokarmów – prosimy zabrać własne koszyczki
* Za dopłatą można korzystać z masażu leczniczego i relaksacyjnego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie zaprasza do składania ofert na najem terenu pod zorganizowanie i prowadzanie Wesołego Miasteczka-Lunaparku w czasie „Dni Bukowna 2018” w dniach 16.06.2018 i 17.06.2018 na placu znajdującym się od strony wschodniej przy boisku bocznym, na zakolu boiska głównego od strony południowej oraz na części wschodniej płyty boiska bocznego dla urządzeń lekkiej konstrukcji

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

 

zaprasza

 

do składania ofert na najem terenu pod zorganizowanie i prowadzanie Wesołego Miasteczka-Lunaparku w czasie „Dni Bukowna 2018” w dniach 16.06.2018 i 17.06.2018 na placu znajdującym się od strony wschodniej przy boisku bocznym, na zakolu boiska głównego od strony południowej oraz na części wschodniej płyty boiska bocznego dla urządzeń lekkiej konstrukcji.

 

Oferty należy składać na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie

32-332 Bukowno

ul. Spacerowa 1

w terminie do dnia 15.01.2018 do godz. 12:00 w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej MOSiR w Bukownie ul. Spacerowa 1.

 

Wymagane warunki:

 1. Posiadanie min. 12 urządzeń, np.:
 • karuzele dla dzieci (sztuk: 2),
 • kolejki (sztuk: 2),
 • extreme lub podobne,
 • autodrom,
 • zjeżdżalnia,
 • trampolina,
 • kamikadze lub podobne,
 • i inne atrakcje.

 

 1. Posiadanie aktualnych badań technicznych, orzeczeń technicznych, atestów, itp. dopuszczających urządzenia Wesołego Miasteczka-Lunaparku do bezpiecznego użytkowania.

 

 1. Posiadanie własnego agregatu prądotwórczego zapewniającego pobór energii dla potrzeb Wesołego Miasteczka-Lunaparku.

 

 1. Forma płatności: w dwóch ratach:
 • Rata I – w wysokości 30% do dnia 13.04.2018,
 • Rata II – w wysokości 70% do dnia 18.06.2018.

przelewem na rachunek bankowy 04 1240 4748 1111 0000 4873 1085 lub gotówką w godzinach pracy kasy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1 (tj. od 8:00 do 14:00).

W przypadku nieuregulowania Raty I w określonym terminie umowa najmu ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

 

Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 15.01.2018 roku do godz. 12:00 w formie pisemnej w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej MOSiR w Bukownie ul. Spacerowa 1.

 

Do oferty należy dołączyć:

 

 1. Kserokopie decyzji o nadaniu numeru NIP.
 2. Kserokopie numeru REGON potwierdzającego prowadzenie działalności Wesołych Miasteczek i Parków Rozrywki.
 3. Wykaz urządzeń.
 4. Kserokopie aktualnych badań technicznych, orzeczeń technicznych, atestów, itp. na poszczególne urządzenia.
 5. Kserokopie aktualnego ubezpieczenia OC prowadzonej działalności lub oświadczenie o zawarciu ubezpieczenia OC na czas organizacji prowadzenia Wesołego Miasteczka-Lunaparku podczas „Dni Bukowna 2018”

 

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów są:


Zdzisław Dolezy
tel. 32 6421 104 w godz. 8:00-14:00

Leszek Skubis tel. 32 6421 104 w godz. 8:00-14:00

 

Pliki do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w roku 2018, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla MOSiR w Bukownie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie:

 

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w roku 2018, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie”.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) zwaną dalej „ustawą Pzp” Gmina Bukowno – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożona przez:

 

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60; 30-417 Kraków

 

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oraz Kodeks cywilny.

 1. W prowadzonym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, która w kryterium: Cena uzyskała 100 pkt.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
 4. Zgodnie z art. 94 ust 1. pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o otwarciu ofert na kompleksową dostawę energii elektrycznej w roku 2018 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

Po otwarciu ofert w dniu 27.11.2017 r. na „Kompleksową dostawę energii elektrycznej w roku 2018, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie”, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Bukowno – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie informuje, że:

 

1. Na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 230.000,00 zł.

 

2. Ofertę złożyła jedna firma: TAURON Sprzedaż Sp z o.o. ul. Łagiewnicka 60 30-417 Kraków

 

3. a) Cena złożonej oferty: 183.490,20 zł.
   b) Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
   c) Termin płatności faktur: 30 dni.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksową dostawę energii elektrycznej w roku 2018 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

Burmistrz Miasta Bukowno zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej w roku 2018, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 617147-N-2017; data zamieszczenia: 2017-11-16 r.

 

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych

Gmina Bukowno – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w roku 2018, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Ogłoszenie nr 617147-N-2017 z dnia 2017-11-16 r.

 

Termin składania ofert: 27.11.2017 roku do godz. 1100 w Pokoju nr 4 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.

 

Szczegóły wraz z kompletem dokumentów znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Godziny otwarcia kompleksu ORLIK oraz kortów tenisowych w miesiącu listopad 2017

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w miesiącu listopad 2017 kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 oraz korty tenisowe czynny będą w następujących godzinach:

Czytaj wpis

Oferta: BOŻE NARODZENIE 2017

Zapraszamy Państwa do spędzenia Świąt Bożego Narodzenia w Bukownie, miejscowości położonej wśród lasów bukowo – sosnowych na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej. Przygotowaliśmy dla Państwa 6 dniowy pobyt z zakwaterowaniem i wyżywieniem w Domu TurystyTRAMP”.

 

22.12.2017 

 • godz. 1600-1700 – zakwaterowanie
 • godz. 1800 – kolacja
          

 

23.12.2017

 • godz. 900 – śniadanie
 • godz. 1100 – wycieczka autokarowa do Klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej
 • godz. 1700 – obiadokolacja

 

24.12.2017

 • godz. 900 – śniadanie
 • godz. 1100 – wspólne ubieranie choinki
 • godz. 1700 – Kolacja Wigilijna 

 

25.12.2017

 • godz. 830 – śniadanie
 • godz. 1000 – czas wolny/zajęcia sportowe (tenis stołowy, gry i zabawy dla dzieci)
 • godz. 1430 – obiad
 • godz. 1830 – kolacja 

 

26.12.2017

 • godz. 830 – śniadanie
 • godz. 1300 – obiad
 • godz. 1600 – ognisko z pieczeniem kiełbasek i grzańcem
 • godz. 1900 – kolacja 

 

27.12.2017

 • godz. 900 – śniadanie
 • godz. 1000-1100 – wykwaterowanie

 

 

Cena pakietu:

 • osoba dorosła: 400 PLN
 • dzieci do lat 12: 310 PLN
 • dzieci do lat 3: GRATIS (nocleg bez dodatkowych świadczeń)

 

* Za dodatkową opłatą można na miejscu skorzystać z masażu klasycznego, relaksacyjnego lub leczniczego.

Oferta: Grzybobranie 2017 06 – 08.10.2017

Zapraszamy do naszego Ośrodka miłośników zbierania grzybów.

 

Ośrodek położony jest na skraju miasta w otoczeniu lasów sosnowo  – bukowych w których rosną: borowiki, podgrzybki, koźlarze, maślaki i rydze.

 

Dla gości przygotowaliśmy zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych i wyżywienie (śniadanie + obiadokolacje)

 

 

CENA PAKIETU (06 – 08.10.2017)

 • osoba dorosła: 120 PLN
 • dzieci do lat 12: 90 PLN

 

 

 • Pierwsze świadczenie obiadokolacja 06.10.2017
 • Ostatnie świadczenie śniadanie 08.10.2017

XV Rodzinny Rajd Rowerowy

10.09.2017 odbył się na obiektach MOSiR XV Rodzinny Rajd Rowerowy. W Rajdzie wzięło udział 765 rowerzystów z ponad 50 miejscowości. Więcej w zakładce Imprezy – XV Rodzinny Rajd Rowerowy.
 

Starsze posty «