«

»

Informacje dla osób zainteresowanych podnajmem podczas Dni Bukowna 2015.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert wyłączność na kompleksową obsługę gastronomiczną i handlową podczas Dni Bukowna posiada firma SZATMAT s.c., Monika Szatan Tomasz Szatan, ul. Mickiewicza 4, 32-332 Bukowno.

Natomiast wyłącznym dysponentem powierzchni pod stoiska reklamowe lub usługowe jest Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie, ul. Kolejowa 3, 32-332 Bukowno, tel. 32 646 02 78.