«

»

KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie na podstawie badań laboratoryjnych (sprawozdanie z badań nr 12105/ZL/19 z dnia 7 sierpnia 2019 r.) informuje, że jakość wody w niecce basenu sportowego i brodziku na Kąpielisku basenowym MOSiR w Bukownie, przy ul. Ks. B. Zelka 30 A odpowiada wymaganiom Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.