«

»

KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie na podstawie badań laboratoryjnych (sprawozdanie nr Z/4/VIII/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.), informuje, że jakość wody w niecce basenu sportowego na Kąpielisku basenowym MOSiR w Bukownie, przy ul. Ks. B. Zelka 30 A odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.