«

»

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Najem punktu gastronomicznego na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Zelka”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Najem punktu gastronomicznego na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Zelka”.

 

1/  Na zamieszczone zaproszenie z dnia 29.03.2019 r. do składania ofert na „Najem punktu gastronomicznego na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ul. Zelka” wpłynęło 4 oferty:

CT Marek Kordaszewski
ul. Starego Dębu 12A/13
31-355 Kraków

DTMK Sp. z o.o.
Zederman 219A
32-300 Olkusz

SZATMAT Tomasz Szatan
Mickiewicza 4
32-332 Bukowno

EXPRES EFEKT Andrzej Dresler
ul. Kol. Ameryka 70A
42-690 Wojska

 

2/ Komisja do wyboru najkorzystniejszej oferty uznała ofertę złożoną przez:
DTMK Sp. z o.o.
Zederman 219A
32-300 Olkusz

jako najkorzystniejszą.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta najkorzystniejsza, spełniająca wymogi zapytania ofertowego z dnia 29 marca 2019 r.                    

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Bukownie

( – ) mgr Anna Kwaśniewska