«

»

Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie o odwołaniu przetargu

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie punktu VI. podpunkt 8 Ogłoszenia o przetargu na najem punktu gastronomicznego na terenie Kąpieliska basenowego w Bukownie przy ulicy Zelka z dnia 11 marca 2019 roku odwołuje się przetarg.

 

 

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Bukownie