«

»

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w roku 2019 obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

 

Szczegóły związane z zamówieniem – dostawą znajdują się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/73255549-10c5-4e5b-8c25-52160e177f6e