«

»

Informacja o otwarciu ofert na kompleksową dostawę energii elektrycznej w roku 2019 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.

Informacja o otwarciu ofert pn. „Kompleksowa dostawę energii elektrycznej w roku 2019 obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie”

 

Po otwarciu ofert w dniu 24.10.2018 roku pn. „ Kompleksowa dostawę energii elektrycznej w roku 2019 obejmująca sprzedaż energii  elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie”, zgodnie z art.86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Bukowno informuje, że:

 

  1. Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć: 250 000,00 zł brutto.
  2. Ofertę złożyła jedna firma: TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków.
  3. Cena złożonej oferty:  231 946,32 zł Brutto
  4. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
  5. Termin płatności: do 21 dni.