«

»

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie zaprasza do składania ofert na najem terenu pod zorganizowanie i prowadzanie Wesołego Miasteczka-Lunaparku w czasie „Dni Bukowna 2018” w dniach 16.06.2018 i 17.06.2018 na placu znajdującym się od strony wschodniej przy boisku bocznym, na zakolu boiska głównego od strony południowej oraz na części wschodniej płyty boiska bocznego dla urządzeń lekkiej konstrukcji

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

 

zaprasza

 

do składania ofert na najem terenu pod zorganizowanie i prowadzanie Wesołego Miasteczka-Lunaparku w czasie „Dni Bukowna 2018” w dniach 16.06.2018 i 17.06.2018 na placu znajdującym się od strony wschodniej przy boisku bocznym, na zakolu boiska głównego od strony południowej oraz na części wschodniej płyty boiska bocznego dla urządzeń lekkiej konstrukcji.

 

Oferty należy składać na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie

32-332 Bukowno

ul. Spacerowa 1

w terminie do dnia 15.01.2018 do godz. 12:00 w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej MOSiR w Bukownie ul. Spacerowa 1.

 

Wymagane warunki:

 1. Posiadanie min. 12 urządzeń, np.:
 • karuzele dla dzieci (sztuk: 2),
 • kolejki (sztuk: 2),
 • extreme lub podobne,
 • autodrom,
 • zjeżdżalnia,
 • trampolina,
 • kamikadze lub podobne,
 • i inne atrakcje.

 

 1. Posiadanie aktualnych badań technicznych, orzeczeń technicznych, atestów, itp. dopuszczających urządzenia Wesołego Miasteczka-Lunaparku do bezpiecznego użytkowania.

 

 1. Posiadanie własnego agregatu prądotwórczego zapewniającego pobór energii dla potrzeb Wesołego Miasteczka-Lunaparku.

 

 1. Forma płatności: w dwóch ratach:
 • Rata I – w wysokości 30% do dnia 13.04.2018,
 • Rata II – w wysokości 70% do dnia 18.06.2018.

przelewem na rachunek bankowy 04 1240 4748 1111 0000 4873 1085 lub gotówką w godzinach pracy kasy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1 (tj. od 8:00 do 14:00).

W przypadku nieuregulowania Raty I w określonym terminie umowa najmu ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

 

Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 15.01.2018 roku do godz. 12:00 w formie pisemnej w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej MOSiR w Bukownie ul. Spacerowa 1.

 

Do oferty należy dołączyć:

 

 1. Kserokopie decyzji o nadaniu numeru NIP.
 2. Kserokopie numeru REGON potwierdzającego prowadzenie działalności Wesołych Miasteczek i Parków Rozrywki.
 3. Wykaz urządzeń.
 4. Kserokopie aktualnych badań technicznych, orzeczeń technicznych, atestów, itp. na poszczególne urządzenia.
 5. Kserokopie aktualnego ubezpieczenia OC prowadzonej działalności lub oświadczenie o zawarciu ubezpieczenia OC na czas organizacji prowadzenia Wesołego Miasteczka-Lunaparku podczas „Dni Bukowna 2018”

 

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów są:


Zdzisław Dolezy
tel. 32 6421 104 w godz. 8:00-14:00

Leszek Skubis tel. 32 6421 104 w godz. 8:00-14:00

 

Pliki do pobrania: